ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 • Όροι διαγωνισμού «Feelgood» #164

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 7 νικητές θα κερδίσουν δώρα από την ταινία «ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ».Πιο αναλυτικά: 5 νικητές θα κερδίσουν από 1 σετ δώρων, όπου κάθε σετ περιλαμβάνει: 1 μπρελόκ, 1 μπλουζάκι, 1 phone wallet και 2 νικητές θα κερδίσουν από 1 καπέλο. 
  Δωροθέτες: FEELGOOD
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 28.04.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 16.05.2017 και ώρα 10.00
  Τρόπος συμμετοχής:  Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «GUARDIANS», γράφοντας την απάντηση στην ερώτηση που δημοσιεύεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο περιοδικό, ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 17.05.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.

  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.

  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.

  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.

  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.

  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.

  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.

  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού «AG Toys» #164

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 10 νικητές θα κερδίσουν από 1 πλήρη συλλογή με μεταλλικές ταυτότητες «ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2016/17».
  Δωροθέτες: AG TOYS
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 28.04.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 16.05.2017 και ώρα 10.00
  Τρόπος συμμετοχής:
  Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «ΤΑΠΕΣ», γράφοντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 17.05.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.

  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.

  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.

  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.

  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.

  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.

  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.

  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού «Giochi Preziosi» #164

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 4 νικητές θα κερδίσουν από 1 σετ γκολ MESSI TRAINING SYSTEM.
  Κάθε σετ περιλαμβάνει: 1 τέρμα, 1 κάλυμμα με 5 στόχους βολής και 1 μπάλα.
  Δωροθέτες: GIOCHI PREZIOSI
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 28.04.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 16.05.2017 και ώρα 10.00
  Τρόπος συμμετοχής:
  Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «MESSI», γράφοντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 17.05.2017 και ώρα 14.00
  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.

  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.

  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.

  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.

  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.

  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.

  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.

  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού «Giochi Preziosi», «Adidas» #164

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 15 νικητές θα κερδίσουν από ένα δώρο της συλλογής του SPORTY.

  Πιο συγκεκριμένα θα κερδίσουν: 4 SUBBUTEO 5X5, 1 φανέλα ADIDAS της Εθνικής Ισπανίας,

  5 MINECRAFT HOSTILE MOB PACKS, 1 INTERACTIVE φιγούρα STAR WARS STORMTROOPER 50cm και 4 t-shirts ADIDAS MESSI.

  Δωροθέτες: GIOCHI PREZIOSI, ADIDAS HELLAS.

  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 28.04.2017 και ώρα 10.00

  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 16.05.2017 και ώρα 10.00

  Τρόπος συμμετοχής:

  Οι χρήστες της εφαρμογής instagram, πρέπει να αφήσουν comment στο λογαριασμό του περιοδικού INSTAGRAM.COM/SPORTY_JUNIOR, στη σχετική ανάρτηση και το δώρο που επιθυμούν, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των όρων εγγραφής. 

  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.

  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.

  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 17.05.2017 και ώρα 14.00

   

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   

  1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.

  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.

  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.

  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.

  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.

  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.

  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.

  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού "NANOSTAD"

  Έπα­θλο Δια­γω­νι­σμού: 1 νι­κη­τής θα κερ­δί­σει ένα 3d puzzle Nanostad-Stamford Bridge 
  Δω­ρο­θέ­της: Giochi Preziosi
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα έναρ­ξης: 7.04.2017 και ώρα 13.30
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα λήξης: 9.04.2017 και ώρα 23.59
  Τρό­πος συμ­με­το­χής: Οι ανα­γνώ­στες του πε­ριο­δι­κού SPORTY θα πρέ­πει να γρά­ψουν στα σχό­λια του σχε­τι­κού δη­μο­σιεύ­μα­τος στοwww.​sporty.​gr τον κα­λύ­τε­ρο (κατά τη γνώμη τους) παίκτη της φετινής Τσέλσι. Το όνομα του νι­κη­τή θα δη­μο­σιευ­τεί στο www.​sporty.​gr το από­γευ­μα της Δευτέρας 10/4/2017.
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα πραγ­μα­το­ποί­η­σης κλή­ρω­σης: 10/4/2017 και ώρα 15.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗΣ
  1. Στο δια­γω­νι­σμό μπο­ρούν να λά­βουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαι­ρού­νται οι ερ­γα­ζό­με­νοι στις Εται­ρί­ες «PMP Media A.E.» («Διορ­γα­νώ­τρια», εδρεύ­ου­σα στο Χα­λάν­δρι, Μπε­νά­κη 5), «Πή­γα­σος Εκ­δο­τι­κή Α.Ε.», «Εκ­δό­σεις Έθνος Α.Ε.», στις εται­ρί­ες- δω­ρο­θέ­τες που ανα­γρά­φο­νται ανω­τέ­ρω και στις θυ­γα­τρι­κές εται­ρί­ες αυτών, οι σύ­ζυ­γοί τους και οι συγ­γε­νείς τους α’ και β’ βαθ­μού.
  2. Η συμ­με­το­χή στο Δια­γω­νι­σμό γί­νε­ται απο­κλει­στι­κά με τον τρόπο που ανα­γρά­φε­ται ανω­τέ­ρω και κατά τις ημε­ρο­μη­νί­ες έναρ­ξης και λήξης του Δια­γω­νι­σμού.
  3. Επι­τρέ­πε­ται μόνο μία συμ­με­το­χή ανά φυ­σι­κό πρό­σω­πο.
  4. Από την κλή­ρω­ση (που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα γρα­φεία της Διορ­γα­νώ­τριας ενώ­πιον Επι­τρο­πής), στην οποία μπο­ρεί να πα­ρευ­ρε­θεί οποιοσ­δή­πο­τε επι­θυ­μεί, θα ανα­κη­ρυ­χθούν οι νι­κη­τές του Δια­γω­νι­σμού.
  5. Το έπα­θλο είναι αυ­στη­ρώς προ­σω­πι­κό και δεν ανταλ­λάσ­σε­ται με άλλο ούτε εξαρ­γυ­ρώ­νε­ται με χρή­μα­τα. Νό­μι­μοι φόροι ή κρα­τή­σεις επί της αξίας του επά­θλου βα­ρύ­νουν το νι­κη­τή.
  6. Σε πε­ρί­πτω­ση που ο νι­κη­τής δια­μέ­νει εκτός Ελ­λά­δος, θα πρέ­πει να υπο­δεί­ξει πρό­σω­πο εντός Ελ­λά­δος, στον οποίο θα πα­ρα­δο­θεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα πα­ρα­λη­φθεί από το νι­κη­τή το αρ­γό­τε­ρο εντός 2 μηνών από τη δη­μο­σί­ευ­ση του ονό­μα­τός του Σε πε­ρί­πτω­ση απο­στο­λής τα έξοδα βα­ρύ­νουν τη Διορ­γα­νώ­τρια και ο κίν­δυ­νος βα­ρύ­νει το νι­κη­τή.
  8. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες συ­ναι­νούν όπως τα προ­σω­πι­κά τους δε­δο­μέ­να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τη Διορ­γα­νώ­τρια και τα αρ­μό­δια πρό­σω­πα είτε δια αυ­το­μα­το­ποι­η­μέ­νων μέσων είτε δια μη αυ­το­μα­το­ποι­η­μέ­νων μέσων. Η Διορ­γα­νώ­τρια δύ­να­ται να ει­σά­γει τα δε­δο­μέ­να αυτά σε αρ­χείο δε­δο­μέ­νων με σκοπό τη μελ­λο­ντι­κή επι­κοι­νω­νία μαζί τους. Το αρ­χείο αυτό θα κρα­τη­θεί για διά­στη­μα 3 μηνών από τη λήξη του Δια­γω­νι­σμού. Σε οποια­δή­πο­τε χρο­νι­κή στιγ­μή κάθε εν­δια­φε­ρό­με­νος απευ­θυ­νό­με­νος εγ­γρά­φως προς τη Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα ενη­μέ­ρω­σης, πρό­σβα­σης, με­τα­βο­λής ή και αντίρ­ρη­σης στην πε­ραι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών του δε­δο­μέ­νων, βάσει του άρ­θρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ανα­κοι­νώ­σει τα ονό­μα­τα του νι­κη­τή, να δη­μο­σιεύ­σει φω­το­γρα­φί­ες του και να προ­βάλ­λει βί­ντεο είτε στα έντυ­πά της είτε στα λοιπά μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του internet καθώς και να προ­βαί­νει γε­νι­κά σε δια­φη­μι­στι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση και προ­βο­λή. Ο νι­κη­τής συ­ναι­νεί ανε­πι­φύ­λα­κτα στην πα­ρου­σί­α­ση του ιδίου, του ονό­μα­τός του, της ει­κό­νας του (φω­το­γρα­φία- βί­ντεο) κατά τα ανω­τέ­ρω, χωρίς την κα­τα­βο­λή οιασ­δή­πο­τε αμοι­βής.
  10. Η Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να με­τα­βά­λει τους όρους συμ­με­το­χής και διε­ξα­γω­γής του Δια­γω­νι­σμού, καθώς και να ακυ­ρώ­σει αυτόν μόνο για σπου­δαίο λόγο.
  11. Η συμ­με­το­χή στο Δια­γω­νι­σμό προ­ϋ­πο­θέ­τει και απο­δει­κνύ­ει τη ρητή και ανε­πι­φύ­λα­κτη απο­δο­χή των όρων του πα­ρό­ντος.
  12. Οποια­δή­πο­τε δια­φο­ρά προ­κύ­ψει σε σχέση με το Δια­γω­νι­σμό θα πα­ρα­πέ­μπε­ται απο­κλει­στι­κά στα Δι­κα­στή­ρια των Αθη­νών, που θα εφαρ­μό­σουν το ελ­λη­νι­κό δί­καιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού "Kickscooters.gr" #163

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 3 νικητές θα κερδίσουν από 1 πατίνι EXTREMIST (blue camo ή white purple).
  Δωροθέτες: KICKSCOOTERS.gr
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 31.03.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 18.04.2017 και ώρα 17.00
  Τρόπος συμμετοχής:Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «KICKSCOOTERS», γράφοντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 20.04.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.
  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.
  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού "Adidas" #163

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 22 νικητές θα κερδίσουν από ρούχα ADIDAS. Πιο συγκεκριμένα, 4 νικητές θα κερδίσουν από 1 γκρι t-shirt D Rose, 2 νικητές θα κερδίσουν από 1 κόκκινο t-shirt D Rose, 2 νικητές θα κερδίσουν από 1 λευκό t-shirt D Rose, 4 νικητές θα κερδίσουν από 1 t-shirt Nets, 4 νικητές θα κερδίσουν από 1 t-shirt Cavaliers, 4 νικητές θα κερδίσουν από 1 σορτσάκι και 2 νικητές θα κερδίσουν από 1 φόρμα.
  Δωροθέτες: ADIDAS HELLAS
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 31.03.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 18.04.2017 και ώρα 17.00
  Τρόπος συμμετοχής:
  Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «ADIDAS», γράφοντας την απάντηση στην ερώτηση που δημοσιεύεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο περιοδικό, το μέγεθος που επιθυμούν, ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 20.04.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.
  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.
  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού "Smurfs" #163

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 5 νικητές θα κερδίσουν από 1 σετ δώρων της ταινίας SMURFS. Κάθε σετ περιλαμβάνει από 1 βραχιόλι, 1μπρελόκ, 1 υφασμάτινο σακίδιο και 1 τετράδιο.
  Δωροθέτες: FEELGOOD
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 31.03.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 18.04.2017 και ώρα 17.00
  Τρόπος συμμετοχής:
  Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «FEELGOOD», γράφοντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr.
  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 20.04.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.
  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.
  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

   


 • Όροι διαγωνισμού "ΒΕΛΓΙΟ"

  Έπα­θλο Δια­γω­νι­σμού: 1 νι­κη­τής θα κερ­δί­σει 1 φανέλα Βελγίου από την adidas 
  Δω­ρο­θέ­της: adidas  HELLAS
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα έναρ­ξης: 29.03.2017 και ώρα 15.00
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα λήξης: 30.03.2017 και ώρα 23.59
  Τρό­πος συμ­με­το­χής: Οι ανα­γνώ­στες του πε­ριο­δι­κού SPORTY θα πρέ­πει να γράψουν στα σχόλια του σχετικού δημοσιεύματος στοwww.sporty.gr τον καλύτερο (κατά τη γνώμη τους) Έλληνα ποδοσφαιριστή στον αγώνα Βέλγιο-Ελλάδα (25/3/2017). Οι όροι είναι αναρ­τη­μέ­νοι στην ηλε­κτρο­νι­κή σε­λί­δα του πε­ριο­δι­κού www.​sporty.​gr. Το όνομα του νι­κη­τή θα δη­μο­σιευ­τεί στο www.sporty.gr το απόγευμα της Παρασκευής 31/3/2017.
  Ημε­ρο­μη­νία και ώρα πραγ­μα­το­ποί­η­σης κλή­ρω­σης: 31.03.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗΣ
  1. Στο δια­γω­νι­σμό μπο­ρούν να λά­βουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαι­ρού­νται οι ερ­γα­ζό­με­νοι στις Εται­ρί­ες «PMP Media A.E.» («Διορ­γα­νώ­τρια», εδρεύ­ου­σα στο Χα­λάν­δρι, Μπε­νά­κη 5), «Πή­γα­σος Εκ­δο­τι­κή Α.Ε.», «Εκ­δό­σεις Έθνος Α.Ε.», στις εται­ρί­ες- δω­ρο­θέ­τες που ανα­γρά­φο­νται ανω­τέ­ρω και στις θυ­γα­τρι­κές εται­ρί­ες αυτών, οι σύ­ζυ­γοί τους και οι συγ­γε­νείς τους α’ και β’ βαθ­μού.
  2. Η συμ­με­το­χή στο Δια­γω­νι­σμό γί­νε­ται απο­κλει­στι­κά με τον τρόπο που ανα­γρά­φε­ται ανω­τέ­ρω και κατά τις ημε­ρο­μη­νί­ες έναρ­ξης και λήξης του Δια­γω­νι­σμού.
  3. Επι­τρέ­πε­ται μόνο μία συμ­με­το­χή ανά φυ­σι­κό πρό­σω­πο.
  4. Από την κλή­ρω­ση (που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα γρα­φεία της Διορ­γα­νώ­τριας ενώ­πιον Επι­τρο­πής), στην οποία μπο­ρεί να πα­ρευ­ρε­θεί οποιοσ­δή­πο­τε επι­θυ­μεί, θα ανα­κη­ρυ­χθούν οι νι­κη­τές του Δια­γω­νι­σμού.
  5. Το έπα­θλο είναι αυ­στη­ρώς προ­σω­πι­κό και δεν ανταλ­λάσ­σε­ται με άλλο ούτε εξαρ­γυ­ρώ­νε­ται με χρή­μα­τα. Νό­μι­μοι φόροι ή κρα­τή­σεις επί της αξίας του επά­θλου βα­ρύ­νουν το νι­κη­τή.
  6. Σε πε­ρί­πτω­ση που ο νι­κη­τής δια­μέ­νει εκτός Ελ­λά­δος, θα πρέ­πει να υπο­δεί­ξει πρό­σω­πο εντός Ελ­λά­δος, στον οποίο θα πα­ρα­δο­θεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα πα­ρα­λη­φθεί από το νι­κη­τή το αρ­γό­τε­ρο εντός 2 μηνών από τη δη­μο­σί­ευ­ση του ονό­μα­τός του Σε πε­ρί­πτω­ση απο­στο­λής τα έξοδα βα­ρύ­νουν τη Διορ­γα­νώ­τρια και ο κίν­δυ­νος βα­ρύ­νει το νι­κη­τή.
  8. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες συ­ναι­νούν όπως τα προ­σω­πι­κά τους δε­δο­μέ­να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τη Διορ­γα­νώ­τρια και τα αρ­μό­δια πρό­σω­πα είτε δια αυ­το­μα­το­ποι­η­μέ­νων μέσων είτε δια μη αυ­το­μα­το­ποι­η­μέ­νων μέσων. Η Διορ­γα­νώ­τρια δύ­να­ται να ει­σά­γει τα δε­δο­μέ­να αυτά σε αρ­χείο δε­δο­μέ­νων με σκοπό τη μελ­λο­ντι­κή επι­κοι­νω­νία μαζί τους. Το αρ­χείο αυτό θα κρα­τη­θεί για διά­στη­μα 3 μηνών από τη λήξη του Δια­γω­νι­σμού. Σε οποια­δή­πο­τε χρο­νι­κή στιγ­μή κάθε εν­δια­φε­ρό­με­νος απευ­θυ­νό­με­νος εγ­γρά­φως προς τη Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα ενη­μέ­ρω­σης, πρό­σβα­σης, με­τα­βο­λής ή και αντίρ­ρη­σης στην πε­ραι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών του δε­δο­μέ­νων, βάσει του άρ­θρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ανα­κοι­νώ­σει τα ονό­μα­τα του νι­κη­τή, να δη­μο­σιεύ­σει φω­το­γρα­φί­ες του και να προ­βάλ­λει βί­ντεο είτε στα έντυ­πά της είτε στα λοιπά μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του internet καθώς και να προ­βαί­νει γε­νι­κά σε δια­φη­μι­στι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση και προ­βο­λή. Ο νι­κη­τής συ­ναι­νεί ανε­πι­φύ­λα­κτα στην πα­ρου­σί­α­ση του ιδίου, του ονό­μα­τός του, της ει­κό­νας του (φω­το­γρα­φία- βί­ντεο) κατά τα ανω­τέ­ρω, χωρίς την κα­τα­βο­λή οιασ­δή­πο­τε αμοι­βής.
  10. Η Διορ­γα­νώ­τρια δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να με­τα­βά­λει τους όρους συμ­με­το­χής και διε­ξα­γω­γής του Δια­γω­νι­σμού, καθώς και να ακυ­ρώ­σει αυτόν μόνο για σπου­δαίο λόγο.
  11. Η συμ­με­το­χή στο Δια­γω­νι­σμό προ­ϋ­πο­θέ­τει και απο­δει­κνύ­ει τη ρητή και ανε­πι­φύ­λα­κτη απο­δο­χή των όρων του πα­ρό­ντος.
  12. Οποια­δή­πο­τε δια­φο­ρά προ­κύ­ψει σε σχέση με το Δια­γω­νι­σμό θα πα­ρα­πέ­μπε­ται απο­κλει­στι­κά στα Δι­κα­στή­ρια των Αθη­νών, που θα εφαρ­μό­σουν το ελ­λη­νι­κό δί­καιο.


 • Όροι διαγωνισμού "Xbox" #162

  Έπαθλα Διαγωνισμού: 1 νικητής θα κερδίσει 1 ΧBOX ONE S 500GB FORZA HORIZAON 3.
  Δωροθέτες: MICROSOFT HELLAS
  Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 24.02.2017 και ώρα 10.00
  Ημερομηνία και ώρα λήξης: 17.03.2017 και ώρα 17.00
  Τρόπος συμμετοχής: Οι αναγνώστες του περιοδικού SPORTY θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση win@pegasus.gr με θέμα «MICROSOFT», γράφοντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι όροι είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού www.sporty.gr. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος του SPORTY.
  Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: 20.03.2017 και ώρα 14.00

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια», εδρεύουσα στο Χαλάνδρι, Μπενάκη 5), «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», στις εταιρίες- δωροθέτες που αναγράφονται ανωτέρω και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.
  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
  4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον Επιτροπής), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού.
  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
  6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
  7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
  8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Το αρχείο αυτό θα κρατηθεί για διάστημα 3 μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
  10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
  11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
  12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.